Plugin wordpress

Free! Plugin Text To Speech Google (Multi-language)

16/09/2021 00:06 2450

Chuyển nội dung bài viết thành audio (mp3) sử dụng Google Text-to-Speech với hơn 40 ngôn ngữ

Hướng dẫn sử dụng plugin VnCrawl lấy bài viết tự động

08/08/2021 00:56 3305

Cài đặt plugin VnCrawl như thông thường sau đó vào Menu -> Setting -> VnCrawl để cấu hình plugin. Update plugin VnCrawl VnCrawl v1.3 – Ngày 16/8/2021 – Tùy chọn hiển thị link home và category cuối bài viết. – Tùy chọn lấy keyword làm tiêu đề bài viết. Set độ dài tối thiểu keyword […]

Plugin VnCrawl: Lấy bài viết tự động – Tạo audio, video, upload to Youtube

05/08/2021 09:37 2203

Lấy bài viết tự động – Tùy chọn độ dài tối thiểu bài viết lấy về (Số lượng từ). Mặc định tối thiểu 500 từ – Tùy chọn tạo audio – Tùy chọn số lượng ảnh tối thiểu – Tự tạo internal link cho bài viết với các mẫu text ngẫu nhiên do bạn tự […]

Plugin Text To Audio Pro: Chuyển văn bản thành audio, tạo video, upload to Youtube

25/03/2021 06:06 3971

Plugin Text To Audio tự động chuyển nội dung bài viết thành giọng nói với đầy đủ giọng đọc nam, nữ, 3 miền Bắc, Trung, Nam.