Lịch sử Việt Nam

“Đánh giặc” bằng nhạc

Năm 1371, vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga sai sứ sang chầu nhà Minh, tố cáo rằng Đại Việt xâm lấn nước mình. Điều đặc biệt trong lần đi sứ này, là Chiêm Thành lại xin Minh ban cho… nhạc cụ và nhạc công để chống lại Đại Việt.
383
"Đánh giặc" bằng nhạc

Bản dịch biểu chương của Chiêm Thành viết:

“Cúi mong Hoàng đế rủ lòng ban cho binh khí, nhạc khí, nhạc nhân, khiến An Nam biết Chiêm Thành của thần đã được hưởng thanh giáo, là đất nộp cống, thì An Nam không dám lăng nhục”.

Nhà Minh bấy giờ giữ trung lập trong vấn đề xung đột Việt – Chiêm nên từ chối đề nghị trên, gửi thư báo Chế Bồng Nga rằng:

“Việc xin binh khí, với vương nào có tiếc. Song thấy Chiêm Thành, An Nam tranh đoạt lẫn nhau, mà triều đình chỉ cho mỗi Chiêm Thành thì là giúp ngươi đánh nhau, rất sai nghĩa phủ an. Việc xin nhạc khí và nhạc nhân, thì về thanh luật tuy kẻ trong người ngoài đều như nhau, nhưng về ngữ âm thì Hoa, Di khác biệt, khó lòng sai người đi. Nếu nước ngươi có ai biết tiếng Hoa Trung Quốc, có thể hiểu âm luật, thì tuyển trạch mấy người đưa đến kinh học tập”.

Sứ đoàn này đến Kim Lăng vào tháng 7 âm lịch, nên hẳn là rời Chiêm Thành từ năm trước. Thực tế thì trong tháng 3 âm lịch năm 1371, quân Chiêm mới là bên chủ động tấn công Đại Việt, đánh thẳng vào Thăng Long rồi rút về. Việc sai sứ sang Trung Quốc “cầu viện” trước khi xuất quân hẳn chỉ là chiêu bài của Chế Bồng Nga nhằm tỏ vẻ yếu thế trong mắt nhà Minh, dễ dàng biện bạch trong bang giao về sau hơn. Sử Minh sau đó cũng không nhắc đến chuyện người Chiêm Thành sang học nhạc, nên có lẽ chưa từng ai được cử đi.

Xem thêm: 5000 quân Toa Đô đánh Chiêm Thành là quá ít?

Quốc Bảo

0 ( 0 bình chọn )

thienvt

https://thienvt.com
thienvt - Founder, coder, ngáo ngơ tại vncrawl.com. Mê code, seo, gái... Thích đủ thứ

    Bài viết liên quan

    Bài viết mới

    Xem thêm